Energielabel

 

Wanneer is een energielabel verplicht?

Woningeigenaren zijn verplicht om bij verkoop, verhuur en oplevering van woningen een energielabel beschikbaar te stellen aan de koper of huurder. Het energielabel voor woningen is een instrument dat inzicht geeft in de energieprestatie van de woning en verbetermogelijkheden voor isolatie en installaties. Dat geeft de woningeigenaar een tool in handen waarmee de woning verder kan worden verduurzaamd, energiekosten worden bespaard en het wooncomfort toeneemt.
Bij het ontbreken van een geldig energielabel riskeert de woningeigenaar een boete door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Energielabel 10 jaar geldig
Een energielabel is 10 jaar geldig. De ‘geldig tot’-datum staat vermeld op het label. Er is geen verplichting om geldige energielabels te vervangen als de bepalingsmethode verandert. Ook worden al geldige energielabels niet omgezet op het moment dat de bepalingsmethode verandert. Als op het moment van verhuur of verkoop de geldigheidsdatum van een energielabel is overschreden, vraagt u een nieuw energielabel aan. Het energielabel op basis van de NTA8800 vervangt de eerder verplichte EPC berekening.


Wat is het verschil tussen energielabel A en A+++?

Het verschil in energielabels zit in de hoeveelheid fossiele energie die een huis gebruikt. Bij die berekening speelt ook het woonoppervlak een rol. Een 'gewoon' energielabel A is al behoorlijk zuinig. Een huis met A+++ verbruikt nog maar een derde fossiele energie van A. En energielabel A++++ is volledig duurzaam.

 

Bestaande woningen

Bij verkoop of verhuur van een bestaande woning is een energielabel nodig welke is opgesteld volgens de basismethodiek. Bij de basismethodiek moeten er minder gedetailleerde gegevens ingevuld worden dan bij de detailmethodiek.  

Nieuwbouw woningen

Bij de aanvraag van de omgevingsvergunning voor nieuwbouw woningen moet een voorlopig energielabel aangeleverd worden die volgens de detailmethodiek wordt opgesteld. Bij de registratie wordt een energielabel afgegeven met de status “voorlopig”. Met dit voorlopige energielabel wordt aangetoond dat wordt voldaan aan de minimale BENG-eisen voor energiebehoefte, primair fossiel energieverbruik en aandeel hernieuwbare duurzame energie. In de praktijk verloopt dit proces als volgt:

  • De EP-w detail adviseur inspecteert of de woning is gebouwd volgens het voorlopige detail energielabel welke eerder is afgegeven. Hierbij vindt er een inspectie plaats tijdens de bouw van de woning of er voldaan wordt aan de uitgangspunten die in het voorlopige energielabel staan vermeld. Tijdens deze inspectie wordt er bewijslast verzameld, zoals foto’s en aankoopfacturen van isolatiemateriaal.

  • Als de woning afwijkt van het voorlopige energielabel wordt er een nieuw energielabel verstrekt en geregistreerd in de database van RVO met de status ‘definitief’.

Een energielabel is niet nodig voor de volgende uitzonderingen:

  • Beschermde monumenten volgens de Erfgoedwet of volgens een gemeentelijke of provinciale verordening;

  • Recreatiewoningen die minder dan 4 maanden in gebruik zijn. En met een verwacht energieverbruik van minder dan 25% bij permanent gebruik.